شرکت رعنا سازان جهان با امضای تفاهم نامه هایی با سازمان شیلان ایران و جهاد کشاورزی جهت تسهیل در انجام پروژه های خرد و کلان به منظور افزایش انگیزه جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم آماده مشارکت گسترده در این حوزه می باشد.